CPO, Plan van Aanpak, Stappenplan voor Starters, Doorstromers, Senioren enz.

Vereniging oprichten

Andere partners vinden die mee willen doen. Gezamenlijk een vereniging oprichten. Iedereen even veel stemrecht.

Procesbegeleider

Bouwbegeleider aanstellen, iemand die gepokt en gemazeld is in de bouwwereld. Bij voorkeur extern, onafhankelijk ipv iemand uit de vereniging.

 PvE, Wat willen de deelnemers

Gezamenlijk een Programma van Eisen opstellen. Dit is een interactief proces.

Haalbaarheidstoets

Datgene wat de deelnemers graag willen.Haalbaar en realistisch. Betreft het een begaanbaar pad of is dit trekken aan een dood paard? STIKO opstellen. Aannemer selecteren als bouwteampartner.

De bouwaannemer wordt ontwikkelende partner (risicodragend).

De bouwaannemer neemt een architect en overige adviseurs onder zijn hoede. De bouwaannemer draagt zorg voor het verkrijgen van de vergunningen

Architect inschakelen

Selectiecriteria opstellen. Past de architect, is er een klik, voldoende ervaring en referenties. Offertes bij meerdere architect opvragen. Deze maken een ontwerp voor verkaveling, stedenbouwkundige inpassing en vormgeving woning en of beeldkwaliteitsplan.

Ontwerp, energieconcept en een VVE

Collectief of individueel

Omgevingsvergunning

Het kan zijn dat er nog een wijziging van een bestemmingsplan nodig is.Hier zijn speciale bureau’s voor die dit kunnen, of de gemeente pakt dat op. Dit vraagt juridische RO kennis. Vervolgens kan de architect een omgevingsvergunning aanvragen. Soms kan een omgevingsvergunning en een gewijzigd bestemmingsplan in procedure samen op gaan.

Aannemer in concurrentie

Selecteren selectie op kwaliteit en prijs, planning en contractvorming.

De bouw

Op basis van de vooraf vastgestelde tekeningen en uitgangspunten.

Opening

Eerst een oplevering, vervolgens sleuteloverdracht en vanuit het collectief een feestelijk moment.